peixos d’un mar sec

Roig

Tinc el teu cos

a l’última andana del migdia

mentre sent el vent del tren

menjant-se l’estació de la memòria.

Anuncis