AVÍS LEGAL

En compliment amb allò que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa a disposició dels usuaris la següent informació dels responsables d’aquest lloc web:

Anna Garcia Garay – 34750575-J

Les dades de caràcter personal que, en el seu cas, es recullen per a la prestació dels serveis disponibles en el lloc web planetavers.wordpress.com, seran tractats de conformitat amb la nostra Política de Privacitat.

El règim aplicable a les cookies que puguin utilitzar-se es regula en la nostra Política de Cookies. Tot aquell usuari que es registri i/o contrasti a planetavers.wordpress.com resta subjecte a les Condicions Generals d’ús del lloc web.

Així mateix Anna Garcia Garay es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgís qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària tot complint amb les seves normes sobre jurisdicció i competència.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què el consumidor tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a manca de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/